Rețea regională de voluntariat în servicii sociale

Rețea regională de voluntariat în servicii sociale Bihor-Satu Mare-Sălaj (VOLO)

swissro-centered-1-rgb

 • Lider proiect:Caritas Catolica Oradea,
 • Partener proiect: Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare

Durata proiectului: 18 luni

Terkep

Proiectul se bazează pe colaborarea dintre Asociaţiile Caritas Catolica Oradea și Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare în vederea dezvoltării unei Rețele regionale de voluntariat în servicii sociale pentru județele Bihor, Satu Mare și Sălaj.

Obiectiv general:

Dezvoltarea capacității organizaționale și promovarea activităților a minimum 30 ONG-uri active în domeniul social din județele Bihor, Satu Mare și Sălaj, pe durata a 18 de luni, prin crearea și mediatizarea unei Rețele regionale de voluntariat în servicii sociale

Obiective specifice:

 • Extinderea bazei de voluntari și instruirea acestora pentru creșterea performanțelor organizaționale și îmbunătățirea calității serviciilor acordate beneficiarilor
 • Facilitarea întâlnirii dintre cererea și oferta de voluntari în servicii sociale online și offline
 • Dezvoltarea capacității organizaționale ale partenerilor din punct de vedere material și financiar
 •  Înființarea și dezvoltarea unui Birou de voluntariat pentru servicii sociale

Volo Logo 60

 • Formarea unei rețele disponibilă și online pentru o mai ușoară plasare a voluntarilor
 • parteneriate între ONG-uri, (pentru schimb de experiență/know-how, proiecte comune, schimb de voluntari etc.)
 • Platforma online va putea fi accesată ușor din oricare țară, astfel se va lărgi paleta de potențiali voluntari.
 • În cazul ONG-urilor care au dificultăți în accesarea resurselor online, Caritas va introduce datele acestora
 • Pe situl proiectului va funcționa Banca de voluntariat pentru recrutarea și plasarea voluntarilor la ONG-uri active în domeniul serviciilor sociale.
 • Voluntarii se vor putea înregistra direct, online în funcție de domeniul în care au experiență.
 • O secțiune a sitului va fi dedicată Voluntariatului virtual, respectiv ONG-urile vor avea acces la suport tehnico-profesional, respectiv mentorat, online, din partea unor specialiști în domeniile respective care sunt dispuși să își împărtășească experiența și know-how-ul fără așteptări pecuniare
 • ONG-urile care caută voluntari se vor putea înscrie direct în baza de date a Băncii de voluntariat. În cazul ONG-urilor care nu au acces la internet, Asociația Caritas va media plasarea de voluntari, prin colectarea informațiilor necesare și includerea acestora pe site
 • Platforma va mai conține: o hartă interactivă, materiale informative pentru voluntari, forum pentru schimb de informații

Pentru a conferi sustenabilitate activității, se va înființa și un Birou pentru voluntariat, care va facilita recrutarea și plasarea voluntarilor.

Rețeaua, prin platforma online, va fi funcțională în continuare şi după finalizarea proiectului

Grupuri tinta

Grup țintă direct:

 • Min. 30 ONG-uri active în domeniul social din cele 3 județe
 • Min. 100 de coordonatori voluntari (actuali/viitori) sau lideri de ONG-uri active în domeniul social
 • Min. 35 voluntari activi în domeniul serviciilor sociale din 3 județe
 • Min. 1520 potențiali voluntari
 • Min. 16 autorităţi din 3 județe (10 Primării, 3 Inspectorate Școlare Județene, 3 Agenţii Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă)

Grup țintă indirect:

 • Beneficiarii de servicii sociale –min. 4000
 • Comunitățile locale din Județele Bihor, Satu Mare și Sălaj

Rezultate asteptate

 • 30 de ONG-uri active în domeniul social din județele Bihor, Satu Mare și Sălaj cu capacități organizaționale îmbunătățite prin crearea rețelei regionale, prin extinderea bazei de voluntari și instruirea acestora pentru creșterea performanțelor organizaționale și îmbunătățirea calității serviciilor acordate beneficiarilor
 • 1 rețea de ONG-uri active în domeniul social la nivel regional
 • servicii îmbunătățite pentru minim 4000 de beneficiari indirecți ai ONG-urilor
 • 1 bază de date regională pentru gestiunea, recrutarea și plasarea voluntarilor

Proiect co-finanțat prin programul de cooperare elvețiano-român, Schema de Grant pentru ONG-uri, runda 2.

Valoarea totală a proiectului: 151.349 CHF din care:

 • Finanțare nerambursabilă:  136.219 CHF (90%)
 • Fonduri proprii ale beneficiarului:  15.130 CHF (10%)

Urmăriți-ne pe:

Facebook: www.facebook.com/volocaritas

Twitter: https://twitter.com/volocaritas

Pinterest: https://www.pinterest.com/volocaritas

Varadinet Web Development