Szociális szolgáltatások regionális önkéntes-hálózata

Protecția datelor personale

Informare

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Astfel, aveti Dreptul la confirmare, Dreptul la informare cu privire la scopurile procesării, Dreptul la rectificare, Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat), dreptul de restricționare a prelucrării, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la obiecție, Dreptul de a nu fi obiectul unei Decizii automate în cazuri individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv profilarea, Dreptul de a revoca consimțământul cu privire la protecția datelor.

Având în vedere dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor, trebuie să vă exprimați consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în vederea înregistrării în baza de date în cadrul proiectului VOLO.

Refuzul dumneavoastră de a vă da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc conduce la imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite prin intermediul Portalului.

Declarație consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Sunt de acord ca Asociatia Caritas Catolica cu sediu in Oradea, str.P-ta Ion Creanga nr.2, jud.Bihor, să fie autorizată să proceseze datele mele personale care sunt colectate în cadrul proiectului VOLO de către Asociatia Caritas Catolica, conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și Consiliului – Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este necesar pentru respectarea unor obligații legale rezultate dintr-o lege sau ordin al unei autorități publice  cum ar fi: încheierea si executarea efectivă a contractului de voluntariat,procesarea cererilor, protejarea sistemului informatic și de comunicații privind acţiunile, evenimentele şi campanii de voluntariat iniţiate de Asociaţia Caritas Catolica, furnizarea de informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Asociatia Caritas Catolica. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către caritas.oradea@gmail.com. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.

În situația în care nu mai doriți să beneficiați de serviciile oferite de Asociatia Caritas Catolica, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.


La prima conectare în portalul VOLO trebuie să vă exprimați acordul privind prelucrarrea datelor dumneavoastră personale. În cazul în care nu sunteți de acord, nu veți putea folosi serviciile portalului.
Varadinet Web Development